سه‌شنبه ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

مديرعامل سازمان باغستان سنتي شهرداري قزوين خبر داد؛

کشت زعفران در بيش از دو هزار متر مربع از مساحت باغستان سنتي قزوين

حميدرحماني، مديرعامل سازمان باغستان سنتي شهرداري قزوين گفت: يکي از باغداران توانمند قزويني نسبت به کشت زعفران در مساحتي بيش از دو هزار مترمربع در سطح باغستان سنتي اقدام کرده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان باغستان سنتي قزوين؛ رحماني افزود: مهر پور باغدار توانمند قزويني با هدف استفاده بهينه و بهره وري از باغات رها شده و زمين هاي باير باغستان نسبت به کشت زعفران در ان ها اقدام کرده است.

وي ادامه مي دهد: اين اقدام مورد حمايت سازمان باغستان سنتي شهرداري قزوين قرار گرفته و نسبت به ارائه خدمات از جمله آبرساني به منطقه کشت زعفران اقدام شده است.

اين مسئول عنوان مي‌کند: يکي از مهم ترين دستاوردهاي کشت زعفران در باغستان سنتي قزوين، استفاده و بهره برداري از زمين‌هاي باير در باغستان است؛ از همين رو کشت زعفران به عنوان يکي از گياهان ارزشمندي که نياز به آب کم تري دارد بايد در سطح باغ ها گسترش يابد.

رحماني اضافه مي کند: سازمان باغستان سنتي قزوين نسبت به ارائه آموزش هاي لازم در خصوص نحوه کشت زعفران به ساير باغداران اقدام کرده است از همين روزمينه مناسبي براي بازديد  جمعي از باغداران از مزرعه کشت زعفران فراهم شد.