خدمتگزاری به مردم باید در صدر امور قرار گیرد

شهر و شهرداری همواره با فراز و نشیبهای زیادی همراه بوده‌ است؛ ولی آنچه مهم است خدمتگزاری و کارکردن برای مردم است.

ضرورت کاهش هزینه های اداره شهر قزوین

شورا و شهرداری قزوین باید با وحدت و ارتقای ظرفیتهای مدیریتی در راستای کاهش هزینه های اداره شهر اقدام کند.

اجرای چندین پروژه شهری در مدت تصدی شهرداری

طی دوران بیست ماهه در مدیریت شهری قزوین، ۱۴۰۰ قطعه زمین در سامانه سرا ثبت شد.

به محلات محروم و کم برخوردار توجه شود

شهردار قزوین توجه به محلات محروم و بافتهای فرسوده شهر قزوین را دردستور کار و اولویت برنامه های خود قراردهد.

ضرورت توجه به نیازهای معلولان در طراحی های شهری

در مدیریت، برنامه ریزی و اجرا ی طرح های شهری باید نیازهای های معلولان و افراد کم توان لحاظ گردد.

راه اندازی کمیته تخصیص بودجه و اعتبار پیگیری می شود

در راستای توزیع بهینه اعتبارات در شهرداری قزوین راه اندازی کمیته تخصیص اعتبار و بودجه پیگیری می شود.

تدوین تقویم زمانی برای حل مشکلات شهر و شهروندان

به منظور بررسی و حل مشکلات دقیق شهروندان لازم است تا تقویم زمانی برای این موضوع تدوین گردد.

حکم مهدی صباغی شهردار قزوین صادر شد

احمد وحیدی وزیر کشور، با صدور حکمی "مهدی صباغی" را به عنوان شهردار جدید قزوین منصوب کرد.

مشکلات محله دباغان قزوین هر چه زودتر حل و فصل شود

مدیران شهری برای حل مشکلات محله دباغان هرچه زودتر اقدام کنند تا از ناراحتی و نارضایتی ساکنان این محله کاسته شود.

فاز نخست بوستان دباغان به بهره برداری رسید

فاز اول بوستان دباغان شهر قزوین روز چهارشنبه به منظور توسعه فضای سبز و افزایش سرانه پارکی در جنوب شهر افتتاح شد.

ضرورت مدیریت هزینه در رفت و روب و جمع آوری پسماندهای شهری

هنر مدیران ارشد مجموعه شهری باید این باشد که شهر را بهتر و با هزینه کمتر تحویل شهروندان بدهد.

ضرورت اصلاح روند در مدیریت پسماند شهرداری قزوین

به منظور مدیریت هزینه ها ضرورت دارد اصلاح روند در مدیریت پسماند شهرداری قزوین صورت گیرد.

ضرورت ارزیابی فنی در انتخاب پیمانکاران حوزه پسماند

به منظور حصول نتیجه و رسیدن به اهداف و سیاستهای مد نظر ضرورت دارد تا در انتخاب پیمانکاران حوزه پسماند ارزیابی فنی صورت گیرد.

قانون عصای سفید در مدارس آموزش داده شود

نابینایان نیاز به ترحم ندارند بلکه باید حقوق اجتماعی آنها رعایت شود.