ضرورت ارتقای تجهیزات و امکانات آتش نشانی در بازار سنتی قزوین

نصب شیرهای هیدرانت و استقرار ایستگاه آتش نشانی در مجاورت بازار سنتی قزوین از ضروری ترین اقداماتی است که باید برای ایمنی آن انجام شود.

کارگروه تخصصی و فنی ویژه بازار سنتی قزوین تشکیل شود

به منظور ارتقای ایمنی بازار سنتی قزوین ضرورت دارد تا کمیته و کارگروه فنی و تخصصی برای بازار سنتی قزوین تشکیل شود.

اتمام پروژه بازآفرینی میدان آزادی تا بیستم اسفند ماه سال جاری

پروژه ساماندهی و بازآفرینی میدان آزادی (سبزه میدان) تا پایان سال جاری به اتمام می رسد و در نوروز سال 1401 پذیرای شهروندان و گردشگران خواهد بود.

لزوم ارایه طرح ارتقای ایمنی بازار سنتی قزوین

شهرداری قزوین در خصوص وضعیت ارتقای ایمنی بازار سنتی قزوین طرح ارایه نماید.

بسیج لشکر مخلص خداست / بسیجیان نیروی کارآمد کشور برای همه میدان ها هستند

بسیجیان نيروي كارآمد كشور براي همه ميدانها هستند و طی سالهای اخیر توانسته اند در مقابل همه توطئه های داخلی و خارجی سربلند بیرون آیند و رو سفید باشند.