آئین تجلیل از خانواده شهید علی اصغر عاملی و خانواده شهدای مدافع حرم - جانبازان و آزادگان شهرداری قزوین