آئین تجلیل از هنرمندان عاشورایی صنایع دستی و رونمایی از اثر سرمه دوزی آیت الکرسی در خانه آیت اله ابوترابی