افتتاح پل سلامت قزوین با حضور مقامات ارشد استانی و شهری