افتتاح پل طبیعت قزوین با حضور مقامات ارشد استانی و شهری