افتتاح پروزه های عمرانی به مناسبت هفته گرامیداشت شوراهای اسلامی شهرو روستا