تجلیل بانوان عضو شورای اسلامی شهر قزوین از بانوان شهرداری به مناسبت روز زن