بهره برداری و کلنگ زنی چند طرح عمرانی شهرداری قزوین به مناسبت ایام ا... دهه فجر