آئین گرامیداشت روز ایمنی و آتش نشانی با حضور استاندار، معاون عمرانی استاندار، رئیس شورا ،اعضای شوراو شهردار