دیدار اعضای شورای شهر با پرسنل شهرداری منطقه 3 به مناسبت هفته شوراها