دیدار اعضای شورای شهر با پرسنل شهرداری منطقه 2 به مناسبت روز شوراها