دیدار اعضای شورای شهر با پرسنل منطقه 1 شهرداری به مناسبت روز شوراها