دیدار فرمانده سپاه صاحب الامر (عج) با اعضای شورای شهر