دیدار رئیس و اعضای شورای شهر با فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین به مناسبت روز ارتش