آیین افتتاح پروژه های شهرداری به مناسبت روز شهردار