افتتاح فاز 3 بوستان امام علی (ع) با حضور اعضای شورا و شهردار و مسئولین استانی