حضور رئیس و اعضای شورای شهر در مراسم گرامیداشت 9 دی