مصوبات سال 1403 مصوبات سال 1403

عنوان
مصوبه- حمایت از خانواده شهید خدمت آقای چگینی 1403/3/24-مصوبه 109
مصوبه- نحوه دریافت هزینه های روبنایی قطعات موسوم به عظیم زاده 1403/3/24-مصوبه 108
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت هزینه روبنایی قطعات تفکیکی موسوم به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1403/3/24-مصوبه 107
مصوبه- عقد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس 1403/3/24-مصوبه 106
مصوبه- انعقاد قرارداد با شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان1403/3/24-مصوبه 105
مصوبه- سامانه یکپارچه بودجه ریزی ،نظارت و اجرا سامانه معاملات (سیبنا)1403/3/25-مصوبه 104
مصوبه-خرید سامانه مدیریت پروزه شهری و گزارشات و داشبوردهای مدیریتی مبنی بر راهکارهای مدیریت پروژه و هوش 1403/3/24-مصوبه 103
مصوبه- مشارکت شهروندان و شهرداری در آماده سازی و صدور مجوز موقت کاربری پارکینگ عمومی 1403/3/24-مصوبه 102
مصوبه- واگذاری یک باب ساختمان جهت استفاده دفتر ارتباط مردمی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی 1403/3/24-مصوبه 100 -
مصوبه-تملک پلاکهای واقع در طرح قرادآباد 1403/3/24-مصوبه99
مصوبه- توافق شهرداری با وراث مرحوم باجلان1403/24-مصوبه 98
مصوبه- توافق شهرداری با آقای حاجی نصیری1403/3/24- مصوبه 97
مصوبه-توافق شهرداری با آقای نجفی شاد1403/3/24-مصوبه 96
مصوبه-توافق شهرداری با آقای مهدی آبادی با وکالت آقای مهدی آبادی1403/3/24-مصوبه 95
مصوبه-خرید 11 واحد آپارتمان در شهر رامسر به منظور ارائه خدمات رفاهی به کارکنان شهرداری1403/3/24-مصوبه 94
مصوبه-خرید المان غدیر از طریق ترک تشریفات 1403/3/24-مصوبه93
مصوبه-مساعدت در اجرای طرح جامع قرآن و عترت 1403/3/24 -مصوبه 92
مصوبه- توافق شهرداری با آقای بهرامی 1403/3/20-مصوبه 91
مصوبه-توافق شهرداری با خانم ساجدی 1403/3/20-مصوبه 90
مصوبه- توافق شهرداری با وراث مرحوم مرندی 1403/3/20-مصوبه 89
مصوبه-نحوه محاسبه و دریافت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک آقای محمد پور1403/3/20-مصوبه 88
مصوبه-نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک بانک مهر ایران 1403/3/16-مصوبه 87
مصوبه- شیوه نامه اعطای تسهیلات بانکی به کارکنان شهرداری قزوین در سال 1403-1403/3/8-مصوبه 85
مصوبه- واگذاری غرفه های شرکت های مسافربری سازمان پایانه ها از طریق ترک تشریفات 1403/3/6-مصوبه 83
مصوبه- تملک پلاکهای واقع در انتهای خیابان اصفهان جهت احداث گذر 12 متری واقع در طرح لوله گذاری فاضلاب شهری 1403/3/6-مصوبه 82
مصوبه- توافق شهرداری با خانم نوروزی نیا1403/3/6-مصوبه 81
مصوبه- صدور مجوز ملک قولنامه ای آقای رجبی پور1403/3/6-مصوبه 79
مصوبه- صدور مجوز ساخت برای ملک قولنامه ای خانم عابدینی 1403/3/6-مصوبه 78
مصوبه- مساعدت در برگزاری چهاردهمین اعتکاف رمضانیه دانش آموزی1403/2/30-مصوبه 77
مصوبه- پشتیبانی سامانه بودجه(سیبنا) شهرداری قزوین به مدت یکسال از شرکت حسیب 1403/2/30-مصوبه 76
null

مصوبات سال 1402 مصوبات سال 1402

عنوان
مصوبه- خرید خدمات نگهداری و پشتیبانی سیستم های مالی -اداری شهرداری 1402/12/22-مصوبه466
مصوبه- خرید سامانه مودیان بصورت ترک تشریفات از شرکت رایورز1402/12/22-مصوبه 465
مصوبه -اعمال تخفیف 50 درصدی در هزینه های صدور پروانه در اراضی عظیمیه در سال 1403-1402/12/22-مصوبه 464
مصوبه- نحوه محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری ملک از تاسیسات و تجهیزات به مسکونی 1402/12/22-مصوبه 463
مصوبه- بررسی ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده 100 در سال1403-1402/12/22-مصوبه 462
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک محرمعلی اسلامی1402/12/22-مصوبه 461
مصوبه -اصلاح و افزایش ردیف بودجه پروژه دریاچه مصنوعی و مخازن ذخیره آب1402/12/22-مصوبه 460
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت هزینه روبنایی قطعات تفکیکی موسوم به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1402/12/22-مصوبه 459
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان ذاکرین و خانم ذاکرین 1402/12/22-مصوبه 457
مصوبه- خرید سامانه مودیان بصورت ترک تشریفات از شرکت رایورز1402/12/22-مصوبه 465
مصوبه- اعمال تخفیف 50 درصدی در هزینه های صدور پروانه در اراضی عظیمیه در سال 1403-1402/12/22-مصوبه 464
مصوبه- نحوه محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری ملک از تاسیسات و تجهیزات به مسکونی به متراژ 200 متر مربع 1402/12/22-مصوبه 463
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک آقای اسلامی در خ جانبازان از آموزشی به مسکونی 1402/12/22-مصوبه 461
مصوبه- نحوه محاسبه و دریافت هزینه روبنایی قطعات تفکیکی موسوم به دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)1402/12/22-مصوبه 459
مصوبه- توافق شهرداری با آقای ذاکرین و وراث مرحوم کریمی راد1402/12/22-مصوبه 457
مصوبه- مساعدت به هیات والیبال استان1402/12/15-مصوبه 452
مصوبه- نحوه محاسبه اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری عرصه و اعیان آقای بهشتیان و شرکاء 1402/12/15-مصوبه 450
مصوبه- تقسیط جریمه کمیسیون ماده 100 خانمها علی و جعفرخانی 1402/12/15-مصوبه 449
مصوبه- ارائه خدمات بانکی غیرحضوری و الکترونیکی با هدف ارسال عوارض نوسازی در سال 1403-1402/12/15-مصوبه 448
مصوبه- عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین و تغییر کاربری ملک آقای داداش پور 1402/12/13-مصوبه 440
null

مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- تعرفه سرویس های دربستی و تعرفه خدمات سازمان اتوبوسرانی1401/11/11-مصوبه 260
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان شادمهانی-چگینی و لشگری1401/11/11 مصوبه 259
مصوبه- مزایده واگذاری سوله واقع در میدان مادر به صورت اجاره 1401/11/11-مصوبه 258
مصوبه- برگزاری اولین جشنواره عکس و فیلم کوتاه کوک چهارم 1401/11/11-مصوبه 257
مصوبه-آئین نامه خروج خودروی پیکان از ناوگان تاکسیرانی 1401/11/2-مصوبه 252
مصوبه- توافق شهرداری با خانم فیروزه اهرامی 1401/11/2-مصوبه 248
مصوبه- توافق با مالکین جنوب خ دماوند واقع در اسماعیل آباد 1401/10/20-مصوبه 246
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهسواری 1401/10/20-مصوبه 245
مصوبه- انعقاد قرارداد نظارت عالیه و کارگاهی پروژه کمربندی آیت اله باریک بین (ره) با شرکت کرانه پارس 1401/10/18-مصوبه 244
مصوبه- پرونده عزیز پارسا 1401/10/18- مصوبه 243
مصوبه- مجوز ترک تشریفات برای واگذاری خدمات حفظ نگهداری اماکن شهرداری به مدیریت تعاون فراجا 1401/10/18-مصوبه 241
مصوبه- خرید دودستگاه خودروی تک 10 تن به همراه کاربری خدمات شهری 1401/10/13-مصوبه 240
مصوبه- توافق شهرداری با آقای برمکی اوجور 1401/10/13-مصوبه 239
مصوبه- خرید 25 دستگاه خودرو ون 1401/10/7-مصوبه 238
مصوبه- قرارداد تکمیل آتش نشانی شهرک اندیشه 1401/9/21 مصوبه 235
مصوبه- نحوه صدور پروانه ساختمانی در محدوده جدید الحاقی 1401/9/29-مصوبه 234
مصوبه- احداث و انتقال میادین بزرگ تره بار به مجتمع شهید زرآبادی1401/9/27-مصوبه 232
مصوبه- واگذاری یک قطعه زمین به منظور پرداخت مطالبات سازمان همیاری شهرداریها 1401/9/29 -مصوبه 233
مصوبه- تهاتر و رد دیون ناشی از تسهیلات دریافتی 1401/9/24-مصوبه 230
مصوبه- توافق شهرداری با آقای اسپرورینی و خانم فلاح مهدی ابادی 1401/9/22 مصوبه 229
null