مصوبات سال 1401 مصوبات سال 1401

عنوان
مصوبه- توافق شهرداری با خانم قافله باشی و آقای اسمعیلی 1401/2/6 مصوبه 27
مصوبه- اجاره بهاء کیوسکها و برخی مستغلات تجاری شهرداری 1401/2/6-مصوبه 28
مصوبه- واگذاری پروژه حفظ و نگهداری مجموعه دهکده طبیعت به شرکت فرزین گل قزوین 1401/2/4-مصوبه 26
مصوبه- معرفی نمایندگان شورا در کمیته راهبردی شهر هوشمند شهرداری قزوین 1401/2/4 - مصوبه 25
مصوبه- بخشودگی خسارت تاخیر و تادیه پرونده آقای بیگدلو از طریق ماده 17 1401/1/030 - مصوبه 23
مصوبه- تهیه افطاری برای افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) 1401/1/30-مصوبه 19
مصوبه- مساعدت به مساجد جهت سرویس بهداشتی 1401/1/30 -مصوبه 18
مصوبه- واگذاری 4 قطعه زمین جهت پرداخت مطالبات سازمان همیاری 1401/1/30 مصوبه 17
مصوبه- تملک 5 هکتار هکتار از اراضی سازمان جهاد کشاورزی به منظور توسعه آر امستان 1401/1/30-مصوبه 16
مصوبه- عدم اخذ سود تسهیلات از خانواده های شهدا و جانبازان 1401/1/16-مصوبه 7
مصوبه- معرفی آقای مهدی خانی در جلسه هیات تطبیق در خصوص نرخ کرایه تاکسی 1401/1/14-مصوبه 4
مصوبه بهره برداری از سایت پسماند شهرداری در محمد اباد1401/1/4-مصوبه 3
مصوبه- توافق شهرداری با آقای پاکدامن و شرکاء1401/1/23 -مصوبه 13
مصوبه- اعطای تخفیف خوش حسابی به آقای شایان 1401/1/23-مصوبه 12
مصوبه- مساعدت در برگزاری راهیان نور 1401/1/23-مصوبه 11
مصوبه- دریافت اجاره مستغلات شهرداری در سرای حاج تراب 1401/1/21-مصوبه 9
مصوبه- تخصیص حق الجلسه اعضاء هیئت عالی سرمایه گذاری و کارگروه کارشناسی سرمایه گذاری 1400/1/16- مصوبه 8
مصوبه- تعمیرات اساسی خطوط مجتمع پردازش دفع پسماند 1401/1/14-مصوبه 5
مصوبه- توافق شهرداری با آقای خوشگواری و شرکاء مستاجرین موقوفه آقا جمال وزیری قزوینی 1401/1/16-مصوبه 6

مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه- توافق شهرداری با آقای شهبازی 1400/11/19-مصوبه 145
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان سپاهی و سروریان و خانم سپاهی 1400/11/19-مصوبه 144
مصوبه- مساعدت در پرداخت هزینه های تیم های والیبال و بسکتبال آقایان و بانوان حاضر در لیگ برتر 1400/11/18-مصوبه 143
مصوبه- تمدید قرارداد اجاره خانه فرهنگ در شهرک دانش 1400/11/16-مصوبه 142
مصوبه- اعمال تخفیفات 24 درصدی پرونده خانم برادران 1400/11/9-مصوبه 141
مصوبه- مهلت 24 ماهه اخذ پروانه ساختمانی پس از واریز هزینه های صدور پروانه ساختمانی و انجام توافقات نهایی 1400/11/5-مصوبه 139
مصوبه- افزایش تعرفه ورودی بوستان باراجین1400/11/5-مصوبه 138
مصوبه- توافق شهرداری با آقای آخوندی1400/11/5-مصوبه 136
مصوبه-توافق شهرداری با خانمها قربانی دوست 1400/11/5-مصوبه 135
مصوبه- پروژه های قابل اجرای حمل و نقل از محل تسهیلات صندوق شکوفایی1400/11/5-مصوبه134