مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

عنوان
مصوبه-نرخ کرایه تاکسی سال 1400 1400/2/21-مصوبه 40
مصوبه- اعلام مغایرت بهاء خدمات اتباع خارجی 1400/3/4-مصوبه 47
مصوبه- اعلام مغایرت صدور مجوز برای زمین قولنامه ای آقای حسینی 1400/3/4-مصوبه 46
مصوبه- توافق شهرداری با آقایان میرزا شاعری 1400/2/28-مصوبه 44
مصوبه- خرید یکدستگاه غلطک برای سازمان عمران شهرداری قزوین 1400/2/28-مصوبه 43
مصوبه- تمدید قرارداد 50 عدد سازه تبلیغاتی استرابرد کانون تبلیغاتی دایره سبز 1400/2/28-مصوبه 42
مصوبه- تمدید مدت قرارداد پیمانکار پارکینگ مجتمع مهرو ماه 1400/2/28-مصوبه 41
مصوبه- کاهش اجاره بها پارکینگهای عمومی تحت نظارت شهرداری قزوین 1400/2/21-مصوبه 39
مصوبه- پرداخت مطالبات و تسهیلات دریافتی شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه از بانک شهر مربوط به پروژه حکم آباد1400/2/21-مصوبه 38
مصوبه- اعلام مغایرت مساعدت به ارتش به جهت مقابله با ویروس کرونا1400/2/21-مصوبه 37
— 10 نمایش تعداد رکورد ها در صفحه
نمایش 1 - 10 از 32 نتیجه

مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

عنوان
مصوبه -گزارش حسابرسی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین99/2/30-مصوبه 25
مصوبه-گزارش حسابرسی سازمان آرامستانها99/2/30-مصوبه 24
مصوبه- گزارش حسابرسی سال 97 سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین 99/2/30-مصوبه 23
مصوبه-در خصوص بهاء خدمات نصب تابلوهای الحاقی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در کوچه و معابر فرعی 99/2/16-مصوبه 18
مصوبه- مغایرتهای اعلامی دررابطه با بندهایی از صورتجلسه شماره 74 -98/12/20- 99/2/16-مصوبه 19
مصوبه-واگذاری بخشی از ساختمان موصوف به برزن شیخ آباد به اداره کل بهزیستی 99/2/16-مصوبه 17
مصوبه-تجلیل از معلمان برگزیده ناحیه 1و2 شهر قزوین 99/2/13-مصوبه 13
مصوبه-مساعدت پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 99/2/15-مصوبه 15
مصوبه -واگذاری اجرای پروژه بهسازی محور نسیم شمال به سازمان همیاری شهرداری قزوین99/2/13-مصوبه 14
مصوبه-تعرفه خدمات سازمان فرهنگی 99/2/2-مصوبه 11