مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

اعطای تسهیلات به پلاکهای واقع در محدوده میراث فرهنگی

اعطای تسهیلات به پلاکهای واقع در محدوده میراث فرهنگی

اعطای تسهیلات به پلاکهای واقع در محدوده میراث فرهنگی