مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۵/۰۹

تمدید مصوبه شورا در خصوص تسهیلات تشویقی مالکین مجتمع مسکونی نواب

تمدید مصوبه شورا در خصوص تسهیلات تشویقی مالکین مجتمع مسکونی نواب

تمدید مصوبه شورا در خصوص تسهیلات تشویقی مالکین مجتمع مسکونی نواب