مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۲۲

معافیت ایثارگران و جانبازان از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس

معافیت ایثارگران و جانبازان از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس

معافیت ایثارگران و جانبازان از پرداخت هزینه بلیط اتوبوس