مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

مساعدت به مسجد امام زمان (عج) ناحیه چوبیندر

مساعدت به مسجد امام زمان (عج) ناحیه چوبیندر

مساعدت به مسجد امام زمان (عج) ناحیه چوبیندر