مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۰۳/۰۸

-واگذاری واحد تاکسی بی سیم133

-واگذاری واحد تاکسی بی سیم133

-واگذاری واحد تاکسی بی سیم133