چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۱۵

تفاهم نامه شهرداري با قرارگاه سازندگي خاتم الاوصياء

تفاهم نامه شهرداري با قرارگاه سازندگي خاتم الاوصياء

تفاهم نامه شهرداري با قرارگاه سازندگي خاتم الاوصياء