مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع خارجی 98/5/15

اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع خارجی 98/5/15

اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع خارجی 98/5/15