معرفي مسئولين

شهردار قزوین: مهدی صباغی تلفن:33227171

معاون  مالی و اقتصادی: مسعود حاج نصراله ئی تلفن:33224968

معاون حمل و نقل و ترافيک: اسماعیل عرشیان تلفن:33351220

سرپرست معاونت خدمات شهري و محیط زیست: داوود میراشه تلفن:33247280

 سرپرست معاونت معماری و شهرسازی:  سید محمد علمی  تلفن:33885151

معاون فني و عمراني: سید محسن محمودزاده انتظاری تلفن:33248027

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی: سید حامد موسوی شالی تلفن:33885101

مدیر منطقه 1 شهرداري:  سید مهدی حاجی سید رضی تلفن:33227372

مدیر منطقه 2 شهرداري: سلیمان بهرامی تلفن:33360270

مدیر مدیر منطقه 3 شهرداري: علی پوریوسفی درگاه تلفن:33656802

مدیر منطقه 4 شهرداري: داریوش قاسمی تلفن:33885401

رییس سازمان مديريت پسماندها: مهدی امینی تلفن:33242477

رئیس سازمان پارک ها و فضاي سبز: محمد صالح صالحی  تلفن:33235772

رئیس سازمان فرهنگي، اجتماعی و ورزشی: حسین برجی تلفن:33678890

رئیس سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني: قدیر موسی خانی تلفن:33562200

رئیس سازمان مدیریت آرامستان ها: حسین عمویی تلفن:33885501

مدیرعامل سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی: اصغر الهیاری تلفن:33885161

مديرعامل سازمان آمار و فناوري اطلاعات: محسن اسفندياري تلفن:33361227

مدیر عامل سازمان عمران: ایزدمهر زارعی تلفن:33366090

مدیرعامل سازمان زيباسازي: علیرضا‌ منجم تلفن:33578087

مديرعامل سازمان باغستان ها: محمد کریم کاظم پور تلفن:33560751

سرپرست سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين: محمد محمودی کلایه تلفن:33246656

مديرعامل سازمان خدمات طراحي: محمد اسماعيل حافظي تلفن:33784444

مدیرعامل سازمان نظارت بر تاكسيراني: محمدرضا وثوق نیا تلفن:33568084

مدیر عامل سازمان اتوبوسراني: سید محمد مهدی تقوی تلفن:33795535

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک: مجتبی جانی تلفن:33356481

مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري: مجید اسلامی تلفن:33561604

رییس سازمان سرمايه‌گذاري و مشارکت های اقتصادی: مهدی ریزوندی تلفن:33352902

مدیر امور مالیسید علی مهدیون تلفن: 33885602

سرپرست امور پیمان و رسیدگی: فرشید محمدخانلو تلفن:33885670

مدیر حوزه شهردار: جلیل زارعی تلفن:33885660

مشاور امور  حقوقی: امیرعباس فقیهی تلفن:33885677

مدیر اداره مدیریت ارتباطات و اموربين الملل: مجتبی انتظاری تلفن:33885710

مدیر بازرسي :محمد ربیعی تلفن:33885702

مشاور شهردار و مدیر اداره حراست: سعید عظیمی صدر تلفن:33227198

رئیس اداره مدیریت بحران و پدافند غیر عاملسعید رحمانی  

مدیر املاک: اصغر بهنام زاده تلفن:33885688

مدیر سرمایه انسانی: مهران سعیدی تلفن:33885115

مدیر نوسازی و تحول اداری: مهدی شهسواری تلفن:33656428

مدیر مسئول هفته نامه پیام شهر:  محمدرضا قافله باشی تلفن:33231241

سرپرست مدیریت هماهنگی امور نواحی:  علی دوستی نسب تلفن:33885659

سرپرست امور سامانه 137:  مهدی کوزه گرها تلفن:33355760

سرپرست مرکز علمی و کاربردی شهرداری: عباس کشاورز صفیئی تلفن:33578070

سرپرست مدیریت بوستان گردشگری باراحین: حمید رحمانی تلفن:33590223

سرپرست امور اجرایی شهر:مجید رحمانی تلفن:33249367