از ديگر جاذبه هاي طبيعي استان مي توان به سرچشمه خاررود، سرچشمه نينه رود، آبشار گرمارود، درخت چنار خونبار زرآباد، سرو کوهي کش آباد، سرو کوهي زناسوج، چنار کهن شمس کلايه، کوههاي تخت سليمان، صخره هاي بزکش اوان و جنگل يالان اسعدي اشاره کرد.