ليست برنامه ها و ساعات پخش راديو شهر 

 

قابل دريافت بر روي موج FMرديف 94.2 مگاهرتز

ساعت پخش

زمان  برنامه

نام برنامه

ردیف

8:45

10 دقیقه

گزارش مردمی - شهر خوب شهروند خوب - معرفی محلات قزوین - میز خدمت - اطلاع رسانی برنامه ها و پروژه های شهرداری قزوین 

1

10:40

10 دقیقه

گفتگو با معاونان و مدیران شهرداری قزوین

و اعضای شورای اسلامی شهر

2

12:30

10 دقیقه

گزاش ترافیک - سامانه 137 - خبرهای شهرداری

3