یکشنبه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین خبر داد

خریداری آب کانال طالقان برای باغستان سنتی قزوین

روابط عمومی سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین از خریداری آب کانال طالقان برای رفع کم آبی باغات سنتی قزوین خبر داد.

باغات سنتی قزوین از گذشته بسیار دور با سیلاب و برفاب جاری شده از رود خانه های منتهی به باغستان سنتی آبیاری می شده سیراب شدن درختان برای  سلامت باغستان سنتی از مهمترین موارد حفظ و نگهداری باغستان سنتی قزوین به شمار می رود.

با توجه به اینکه امسال به دلیل بارش ضعیف باران و برف با پدیده کم‌آبی وخشکسالی روبرو هستیم و این پدیده آسیبی جدی را متوجه درختانی که سالیان سال با زحمت فراوان به عمل آمده است می کند، این سازمان  برای حفظ و نگهداری باغستان ، آب کانال طالقان را خریداری کرده و از طریق کانالها و رودخانه های منتهی به باغستان سنتی این آب را جهت سیراب کردن درختان به باغات می رساند.

لازم به ذکر است دو سوم هزینه خرید آب را سازمان باغستان های شهرداری قزوین و یک سوم آن را باغداران عهده دار هستند.

این درصورتی است که سد طالقان نیز به دلیل کمبود آب فقط  ۶۰٪ از آبی که قرار بوده به باغستان اختصاص دهد را در اختیار باغات سنتی قزوین قرار داده است و مدیریت سیراب کردن درختان با وجود کم آبی در سال جاری متحمل زحمت بسیار زیادی است.

از باغداران عزیز تقاضا داریم با مدیریت وضع موجود و جلوگیری از هدر رفت آب در باغستان در حفظ این سرمایه ، یار و مددکار ما باشند.

تصاویر مرتبط