سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۶

رحمانی خبر داد؛

آمادگی سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین به منظور انجام آبیاری مکمل برای باغ های کم آب

حمید رحمانی، مدیرعامل سازمان باغستانهای سنتی شهرداری قزوین گفت: این سازمان آمادگی دارد تا آبیاری مکمل را برای باغ های کم آب و فاقد دسترسی به آب در دستور کار قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین؛ رحمانی افزود: این آبیاری مکمل با درخواست باغداران و از منابع کانال آب تأمین خواهد شد و در دسترس آنان قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه باغستان های سنتی شهر قزوین از طریق 5 رودخانه فصلی اختصاص یافته به این باغستان آبیاری می شود، عنوان کرد:  نزولات جوی سال جاری مطلوب بوده و موجب شد تا رودخانه های فصلی آب مورد نیاز باغستان را تأمین کند.

این مقام مسئول اظهار کرد: در سال جاری باغستان های سنتی شهر قزوین همچون سال گذشته این شهر را از خطر سیلاب مصون نگه داشتند و در عین حال خود باغستان ها نیز آبیاری شدند.

رحمانی با بیان اینکه در این میان تعداد کمی از باغات از آبیاری مناسب برخوردار نبوده اند، خاطرنشان کرد: این سازمان با رایزنی های صورت گرفته سهمی از کانال آب را برای آبیاری این باغات در نظر گرفته که تنها یک سوم هزینه آن را باغدار و دو سوم مابقی آن را سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین پرداخت می کند.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط