نشست مشترک فولیان معاون دادستان،کاظم پور مدیر عامل سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین،خزائلی مدیر عامل میراث فرهنگی و جمعی از مسئولین به همراه نمایندگان باغداران باغستان سنتی پیرامون حل مشکلات باغستان