بازدید جمالی پور استاندار قزوین،دکتر سیاهکالی مرادی و یرکار خانم محمد بیگی نمایندگان مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی ،داوودی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، سیاوش طاهر خانی شهردار قزوین، فولیان معاون محترم دادستان و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین وکاظم پور مدیر عامل سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین به همراه جمعی از مسئولین و نمایندگان باغداران از باغستان سنتی قزوین جهت همفکری برای رفع مشکلات باغداران