بازدید معاون محترم دادستان استان قزوین و هیئت همراه از رودخانه زویار جهت حل مشکلات پیش آمده و بررسی مسائل مربوط به تجاوز به حریم رودخانه ، ریختن نخاله و بستن مسیر آب