جلسه مشترک سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین و سازمان پسماند شهرداری قزوین برای هماهنگی در خصوص لایروبی انهار و کنترل آبهی سطحی و سیلاب ها