نشست مشترک کاظم پور سرپرست سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین وجناب سرهنگ طاهرنیا ، ریاست محترم کلانتری 12بازار پیرامون اقدامات انجام شده در حفاظت از باغستان های سنتی قزوین و تعامل هر بیشتر در زمینه حفظ و صیانت از میراث هزار ساله استان