چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۶

سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین خبر داد

دفع حشرات در باغستان سنتی با نصب تله کارت زرد انجام می شود

روابط عمومی سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین ، از نصب۲۰ هزار عدد کارت زرد بر روی درختان باغستان سنتی قزوین با مشارکت سازمان جهاد کشاورزی استان ، برای دفع حشرات مضر خبر داد.

در جلسه مشترک کاظم پور، مدیریت سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین و ابراهیمی مسئول باغبانی شهرستان قزوین ، برای حفظ درختان باغات سنتی قزوین که با زحمات بسیار زیادی به عمل آمده است، پیشنهاد حفاظت محیط زیست با ابزاری به غیراز سموم شیمیایی مطرح شد که با این ابزار سم کمتری برای عمر بیشتر به درختان زده شود، زیرا آثار سم در محصول پسته باعث برگشت آن، در هنگام صادرکردن این محصول ارزشمند می شود.

نصب این کارت ها به این صورت است که به ازای هردرخت یک تا سه عدد کارت در زوایای مختلف روی درختانی که حشرات بیشتری متوجه آنها شده اند نصب می شود.

لازم به ذکراست، در زمان پرواز حشره کامل پسیل که ازاسفند ماه آغاز و تا فروردین ماه ادامه دارد در صورت نیاز برای قدرت جذب بیشتر حشرات، کارت های زردی که چسبندگی خود را از دست داده اند تعویض می شوند تا از این طرح نتیجه مطلوب تری حاصل شود.

نکته مهم اینکه ،فروردین ماه فصل مبارزه باحشراتی است که به درختان پسته آسیب بیشتری می زنند واردیبهشت ماه دقیقا عکس فروردین ماه است به این شکل که بلافاصله  با آغاز اردیبهشت ماه کارتهای زرد باید جمع آوری  شوند،زیرا شروع اردیبهشت ماه زمان ورود حشرات مفید به داخل محیط زیست، علی الخصوص باغستان است  و نتیجه اینکه  مدیریت این بازه یک ماهه در سلامت درختان باغستان سنتی بسیار حائز اهمیت است.

درادامه مقرر شد نمایندگان رودخانه ها و باغات سنتی در اجرای این طرح با سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین و سازمان جهاد کشاورزی مشارکت ویژه داشته باشند.

تصاویر مرتبط