دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

لایروبی رودخانه های منتهی به باغستان سنتی در حال اجراست

سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین؛ از روند اجرایی عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه های قزوین خبرداد.

به گزارش روابط عمومی سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین با نزدیک شدن به فصل بارش باران و پیش از جاری شدن سیلاب ها و آبهای سطحی رود خانه های منتهی به باغستان سنتی قزوین لایروبی و پاکسازی می شوند.

باغستان سنتی قزوین از سالیان بسیار دور طی طوماری هفتصد ساله، به صورت سنتی ازطریق هدایت آب های سطحی در رود خانه ها  و سیل رو ها با پیشینه ای بسیار دراز است.

از آنجا که باغستان سنتی قزوین علاوه بر ریه های تنفسی شهر، محلی برای کنترل حجم  بسیاری از سیلاب و آب های سطحی ناشی از جاری شدن باران و برفاب است، با برنامه ای دقیق توسط همین سیلاب ها آبیاری می شوند و رودخانه های منتهی به باغستان در این فرایند نقش تاثیر گذاری را ایفا می کند.

می توان گفت: مهاراین آبها و سیلابها و هدایت آنها به باغستان سنتی با هدف آبیاری باغستان از برنامه ریزی بسیار دقیق و هنرمندانه که میراث نیاکان این شهر است نشات می گیرد.

لازم به ذکر است از شروع این عملیات  رود خانه ها منطقه به منطقه و بخش به بخش با اولویت بندی و برنامه ریزی قبلی، لایروبی می شوند و این روزها بخش شرقی باغستان سنتی و نهرهای فرعی رودخانه ارنجک در حال پاکسازی است.

تصاویر مرتبط