English (United States) Persian (Iran)
امروز: پنج شنبه، 25 مرداد 1397 
English (United States) Persian (Iran)
پروژه ها

چاپ


پر کردن تانکر هاي آب


اهداف پروژه:

جهت سم پاشي ، آبياري نهال ها و جايگزيني چاه هاي دستي خشک شده

محل اجرا:

 سطح باغستان - براي هر محل حد اقل يک مخزن نصب شده

  •  
     
صفحه اصلي  |  معرفي سازمان  |